Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση 01/10/2020.

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς το UOrder χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη χρήση των εφαρμογών του.

Το UOrder δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και τα δεδομένα σας.

Για να διατηρήσουμε την ποιότητα των Υπηρεσιών του UOrder σε υψηλά επίπεδα, αναφέρουμε την πολιτική παροχής των Υπηρεσιών προς εσάς. Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται σε πολιτικές προγράμματος που αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρακάτω πολιτικές, δεν αναιρούν, αντιθέτως ισχύουν παράλληλα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών

 • Οι εφαρμογές μας χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σε κινητές συσκευές:

  1. R/W to external storage (χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των αρχείων mp3 ειδοποίησης)
  2. Vibration (used for notifying you in case of unread messages)
  3. MODIFY_AUDIO_SETTINGS / READ_PHONE_STATE (χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου ειδοποίησης όταν έχετε ανοιχτή / ενεργή την εφαρμογή μας)
  4. Internet/Network (για επικοινωνία με τον τοπικό σας διακομιστή και τους διακομιστές cloud)
  5. Apple/Android push notification services (χρησιμοποιείται για να σας ειδοποιεί σε περίπτωση μη αναγνωσμένου μηνύματος)
 • Επιπλέον, συλλέγουμε και δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας των ακόλουθων πληροφοριών:

  1. Όνομα και επωνυμία εταιρείας Local DB + Cloud DB
  2. Μενού (ονόματα προϊόντων, τιμές,…) Local DB + Cloud DB
  3. Πελάτες (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα,…)  Local DB + Cloud DB
  4. Δεδομένα παραγγελίας (προϊόντα, τιμές, πελάτες, αντίγραφα απόδειξης,…) Local DB + Cloud DB
  5. Αρχεία εισερχόμενων κλήσεων (αναγνωριστικά καλούντος, χρόνος λήψης, επεκτάσεις) Local DB
  6. Εσωτερικά μηνύματα Local DB
  7. Τοπικοί χρήστες (ονόματα χρηστών, κωδικοί pin, ταυτότητα κινητής συσκευής) Local DB + Cloud DB
  8. Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων (μπορεί να απενεργοποιηθεί) Local Log File + Cloud Log File
  9. Λεπτομερή μηνύματα καταγραφής χρήσιμα για μηνύματα εντοπισμού σφαλμάτων (μπορεί να απενεργοποιηθεί) Local Log File
  10. Ρυθμίσεις, δικαιώματα χρήστη, δεδομένα εργασίας χρήστη και άλλες πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας σας που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής. Local DB + Cloud DB
 • Χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της UOrder, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάσατε καθ' οιανδήποτε στιγμή τις πολιτικές μας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την UOrder και καθώς αυτό εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να σας αποστείλουμε κάποια προειδοποίηση και να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του Λογαριασμού σας.

  Το UOrder καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους να είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση τους.

  Το UOrder παρέχει τις Υπηρεσίες του «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλόλητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των δεδομένων και απουσίας λαθών. Το UOrder δεν εγγυάται ότι θα καλύψει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του χρήστη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία το UOrder αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση των Υπηρεσιών.

  Το UOrder δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης είτε από τη χρήση, είτε από την αδυναμία χρήσης, είτε από καθυστερήσεις κατά τη χρήση, είτε από διακοπές της δυνατότητας χρήσης για οιονδήποτε λόγο σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές των Υπηρεσιών.

  Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας διατίθενται σε κινητές συσκευές. Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις Υπηρεσίες με τρόπο που σας αποσπά και σας εμποδίζει να συμμορφώνεστε με τους νόμους περί επισκεψιμότητας ή ασφάλειας.

 • Ενημερώνουμε ότι στις εφαρμογές μας χρησιμοποιούμε cookies, pixels tags, μεθόδους τοπικής αποθήκευσης και άλλες σχετικές τεχνολογίες, για να προσφέρουμε καλύτερες, γρηγορότερες, εξατομικευμένες και ασφαλέστερες Υπηρεσίες.

 • Πέραν των παραβιάσεων που περιγράφονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ο χρήστης απαγορεύεται ρητά να προβαίνει και στις παρακάτω ενέργειες.

  Δημιουργία ή διευκόλυνση ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("spam"). Αποστολή, μεταφόρτωση, διανομή ή προώθηση ή από μέρους σας προσφορά να προβείτε σε ανάλογες πράξεις παράνομου, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, παραπλανητικού, επιζήμιου, άσεμνου ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου.

  Η σκόπιμη διανομή ιών, ιών τύπου worm, επιζήμιου υλικού, δούρειων ίππων, μολυσμένων αρχείων ή τυχόν άλλων στοιχείων επιζήμιας ή παραπλανητικής φύσεως. Η εκτέλεση ή προώθηση διαφημιστικού υλικού τύπου πυραμίδας (pyramid scheme) και των συναφών. Η μετάδοση περιεχομένου ενδεχομένως επιβλαβούς για άτομα νεαρής ηλικίας.

  Η οικειοποίηση των στοιχείων άλλου προσώπου (με τη χρήση Λογαριασμού τρίτου προσώπου) ή άλλως αναληθής παρουσίαση του ατόμου σας. Η παράνομη μετάδοση υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία ή λοιπών αυστηρώς προσωπικών στοιχείων χωρίς την πρότερη άδεια του εμπλεκόμενου κατόχου ή του εξουσιοδοτημένου χορηγού αδείας. Η χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα απορρήτου και δημοσιοποίησης) άλλων προσώπων.

  Η προώθηση ή ενθάρρυνση παράνομων πράξεων. Η παρεμβολή στη χρήση που πραγματοποιείται από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών. Η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών χρηστών καθ' οιανδήποτε παράβαση του Συμφωνητικού ή η δημιουργία λογαριασμών χρηστών δια αυτοματοποιημένων μέσων ή μέσω ψευδών ή παραπλανητικών ισχυρισμών. Η πώληση, εμπορία, μεταπώληση ή άλλης μορφής εκμετάλλευση για οιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό ή μεταβίβαση οποιουδήποτε Λογαριασμού.

  Η κατάργηση οποιουδήποτε διακριτικού σήματος προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σημάτων που περιέχονται στην ή συνοδεύουν την επωνυμία των Υπηρεσιών του UOrder. Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση αυτών και της ομαλής λειτουργίας οποιουδήποτε τμήματος των ιστοσελίδων που αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών. Η χρήση των Υπηρεσιών σε σύνδεση με παράνομα προγράμματα ομότιμης κοινής χρήσης αρχείων.

 • Η χρήση των Υπηρεσιών του UOrder προϋποθέτει την εκ μέρους του χρήστη ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet). Το είδος του εξοπλισμού μπορεί να διαφέρει σε κάθε εφαρμογή, ενώ οι προδιαγραφές να μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση. Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προδιαγραφές από τον δικτυακό τόπο του UOrder.

 • Οι Υπηρεσίες του UOrder επιτρέπουν στον χρήστη την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας, της νομιμότητας και της πληρότητας κάθε στοιχείου. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και για την τήρηση αντιγράφων των Δεδομένων του. Το UOrder δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μερική ή ολική διαγραφή των Δεδομένων του πελάτη.

  Σε περίπτωση ολικής και μόνο απώλειας Δεδομένων από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του UOrder, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβάλει ως τρέχουσα συνδρομή υπηρεσιών.

  Κατά την ημερομηνία λήξης της συνδρομής των υπηρεσιών, τα Δεδομένα παραμένουν ενεργά και αποθηκευμένα για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ημερών, κατά το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις υπηρεσίες UOrder. Κατόπιν αυτού του διαστήματος το UOrder μπορεί να προβεί σε διαγραφή αυτών χωρίς δυνατότητα ανάκτησής τους.

 • Η επεξεργασία των Δεδομένων που καταχωρούνται είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του UOrder και οι χρήστες αυτών συναινούν απόλυτα σε αυτό. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από τους χρήστες των υπηρεσιών του UOrder ενδέχεται να περιέχουν και ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Kατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών, το UOrder επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος των χρηστών. Κάθε μέρος εγγυάται σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα ότι θα συμμορφωθεί (και θα εξασφαλίσει με κάθε μέσο ότι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή ή επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μέσα στον οργανισμό, συμμορφώνονται), με τους νόμους και τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), γνωστός και ως GDPR.

  Το UOrder δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης των Δεδομένων που παράγονται και εξάγονται από τις Υπηρεσίες του. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του GDPR είναι ο κάθε χρήστης των Υπηρεσιών.

  Οι χρήστες των υπηρεσιών UOrder έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ακρίβειας, της ποιότητας και της νομιμότητας των Προσωπικών Δεδομένων που καταχωρούν ή επεξεργάζονται, και των μέσων με τα οποία αποκτήθηκαν. Ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών του UOrder αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος και ο ελεγκτής των δεδομένων που καταχωρεί ή επεξεργάζεται. Η κάθε συμβαλλόμενη επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του UOrder οφείλει να έχει διορίσει ένα άτομο στο πλαίσιο της οργάνωσής του που είναι εξουσιοδοτημένο να απαντά από καιρό σε καιρό σε ερωτήσεις που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, είτε από το UOrder ή άλλο επίσημο φορέα.

  Το UOrder εγγυάται ότι επεξεργάζεται τα Δεδομένα μόνο για την παροχή των Υπηρεσιών του και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους. Εφαρμόζει δε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας για τους κινδύνους που παρουσιάζονται από κακόβουλες πράξεις τρίτων, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε αυτά. Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος παραβίασης Δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού λάβει γνώση, θα ειδοποιήσει τον εμπλεκόμενο χρήστη. Θα παράσχει πληροφορίες για την πιθανή αιτία και συνέπειες για τα υποκείμενα δεδομένων της παραβίασης της ασφάλειας, τις κατηγορίες δεδομένων, σύνοψη των πιθανών συνεπειών για τα σχετικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και τα μέτρα που έλαβε για την αποκατάσταση της παραβίασης. Κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν πρέπει προβεί σε καμία δημόσια ανακοίνωση σχετικά με οποιαδήποτε Παραβίαση Ασφάλειας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

  Το UOrder, εφόσον εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο, οφείλει να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των χρηστών του, σε περίπτωση που ζητηθούν από επίσημο φορέα.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και ορθής τήρησης των οδηγιών για τα Προσωπικά Δεδομένα, το UOrder έχει το δικαίωμα τερματισμού των Υπηρεσιών του χωρίς πρότερη ενημέρωση.

 • Οι εφαρμογές του UOrder βοηθούν στην μηχανογράφηση μίας επιχείρησης και πιθανώς να διαχειρίζονται οικονομικά και λογιστικά στοιχεία όπως στοιχεία πελατών, ειδών, υπολοίπων, αποθήκης, παραστατικών κτλ. Ο έλεγχος και η εγκυρότητα αυτών βαρύνει εξολοκλήρου τους χρήστες. Οποιεσδήποτε αναφορές παράγονται μέσω των εφαρμογών του UOrder δεν αποτελούν επίσημες λογιστικές ή φορολογικές εγγραφές και δεν που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα.

  Δεν παρέχονται υπηρεσίες Γενικής Λογιστικής, και το UOrder δεν είναι υποχρεωτικό να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και διατάξεις. Η χρήση των στοιχείων που εξάγονται από τις εφαρμογές πρέπει να είναι μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

  Η ευθύνη ελέγχου εγκυρότητας, νομιμότητας και διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων πριν την οποιαδήποτε επίσημη υποβολή τους, βαραίνει αποκλειστικά την επιχείρηση και τον λογιστή αυτής.

 • Το UOrder χρησιμοποιεί τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για την καλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα και επιδόσεις.

  Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης του χρήστη στις Υπηρεσίες από υπαιτιότητα του UOrder, για χρονικό διάστημα άνω του 0,2% ανά τρίμηνο, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί επιστροφή του τιμήματος που έχει καταβάλει ως συνδρομή που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες.

 • Το UOrder εφαρμόζει τεχνολογίες, διαδικασίες και διεθνείς πρακτικές για υψηλή ασφάλεια των συναλλαγών του χρήστη με τους διακομιστές (servers), όπως η ολική χρήση κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL) κατά την πρόσβαση των υπηρεσιών. Το UOrder δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο χρήστη λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία, λάθη ή αστοχίες των Υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και από κακόβουλη ενέργεια τρίτων.

 • Το UOrder, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας επιθυμεί με τον χρήστη (ενδεικτικά τηλέφωνο, email, sms, ταχυδρομείο) για να ενημερώσει για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί σκόπιμο. Ο χρήστης ρητά δίνει τη συγκατάθεσή του για αυτό και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά τόσο την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας καθώς και την πρόσβαση σε αυτά.

 • Το UOrder, παρέχει τις υπηρεσίες του συνδρομητικά. Διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρόνο και το ποσό των συνδρομών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες του, να υποβαθμίσει το Λογαριασμό σε άλλο πακέτο ή ακόμη και να τον αφαιρέσει εντελώς.

  Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους περιορίζουν ή αφαιρούν εντελώς την πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες του UOrder. Σε περίπτωση ανανέωσης, η ημερομηνία της συνδρομής συνεχίζει από την τελευταία ημέρα λήξης της συνδρομής.

Το UOrder μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτό το αρχείο ταυτόχρονα. Ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών θα ενημερωθείτε μέσω e-mail.

  Προτιμήσεις απορρήτου

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.

  Για να αναλύσουμε τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιούμε το Yoast Seo.
  required
  Ενεργοποιήση / απενεργοποίηση Google Analytics.
  Ενεργοποιήση / απενεργοποίηση Google Maps.
  Ενεργοποιήση / απενεργοποίηση Google Tag Manager.
   
   
  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.